Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013

ProChem – Bảo vệ chống ăn mòn do hóa chất

ProChem – Bảo vệ chống ăn mòn do hóa chất

ProChem là keo polymer 2 thành phần có độ kháng hóa chất rất cao. Khả năng này đạt được nhờ cấu trúc chuỗi cao phân tử theo dạng lưới và các phụ gia đặc biệt.

ProChem – Bảo vệ chống ăn mòn do hóa chất

Đặc tính chịu hóa chất nổi bật có được nhờ sự kết hợp của loại nhựa đặc biệt với chất làm cứng, phụ gia và chất làm nên dạng trơ. Đặc biệt phù hợp cho việc bảo vệ các bề mặt của chi tiết chống lại các các hỗn hợp 
hóa chất mạnh khác nhau. 
ProChem – Bảo vệ chống ăn mòn do hóa chất
Bảo vệ vật liệu cơ bản chống lại các chất gây xâm thực
Bảo vệ chống ăn mòn do hóa chất
Khả năng đặc biệt chịu các dung môi
Chịu nhiệt tốt đến 170 ° C
Gia tăng thời gian chạy máy bơm, bồn chứa và băng tải
Dễ dàng thao tác với cọ hay phun.

ProChem – Bảo vệ chống ăn mòn do hóa chất

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Facebook Chat