Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013

MM1018 - đã được cấp giấy chứng nhận sử dụng cho các công trình kết cấu sắt thép

MM1018 -  đã được cấp giấy chứng nhận sử dụng cho các công trình kết cấu sắt thép

Ngày 17/1/2013, sau một quá trình nỗ lực 2 năm, chúng tôi đã cuối cùng đã đạt được chứng nhận chung (DIBT), do Văn phòng Giám sát xây dựng của CH Liên bang Đức cấp cho sản phẩm của chúng tôi - MM1018. Chứng nhận này công nhận MM1018 là sản phẩm duy nhất được Nhà nước chấp thuận sử dụng cho các công trình kết cấu sắt công cộng hay tư nhân tại Đức. Số chứng nhận đăng ký của chúng tôi là số Z-3,82-2042.

Các qui chuẩn và hướng dẫn nghiêm ngặt của nhà nước Đức đã làm cho việc cấp chứng nhận này là 1 quá trình vô cùng khó khăn. Tuy nhiên nay các cánh cửa đã mở để MM1018 góp mặt trong các dự án xây dựng nhà nước và công cộng tại Đức.

Các Kỹ sư dịch vụ của chúng tôi đã sẵn sàng để giúp bạn với các ứng dụng và cũng có thể thực hiện công việc với bạn ngay cả bên ngoài từ Đức và châu Âu
Nếu bạn cần một bản sao Giấy chứng nhận của chúng tôi xin vui lòng email cho chúng tôi ngay bây giờ!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Facebook Chat